měření tuku

KATEGORIE

ZNAČKY

Vitaminshop na FB


DOPORUČUJEME

ODKAZY

VitaminShop klub - obchodní podmínky

A. Všeobecné podmínky

Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s dále uvedenými všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Odlišnosti je možné sjednat dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

B. Objednávky

Objednávky se považují za platné, jsou-li učiněny e-mailem, prostřednictvím vitaminshop.cz, případně telefonicky. Doručením objednávky některým z níže uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 409 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce.

Objednávka musí obsahovat zejména:

Dodavatel neručí za chyby v objednávce odběratele, která je učiněna telefonicky, či emailem. Změny v dodávce oproti závazné objednávce a to jak v množství, tak i v provedení, jsou možné pouze na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

C. Ceny

Cenou se rozumí cena uváděná dodavatelem v platném ceníku (e-shopu) na www.VitaminShop.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajícího ceníku zveřejněním nového ceníku. Ceny platné v den uskutečnění objednávky se považují za platné i v případě je-li dodávka objednaného zboží uskutečněna až v době platnosti nového ceníku. Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

D. Dodací podmínky

Zboží si odběratel může vyzvednout na vybrané pobočce Fitness&Vitamins po obdržení potvrzujícího emailu nebo sms zprávy, ve které bude informován, že zboží je kompletně připraveno k odběru.

E. Záruka a reklamace

V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně bezvadné náhradní zboží. Veškerá odpovědnost v souvislosti s plněním včasné a oprávněné reklamace je omezena do výše rovnající se ceně zboží na něž odběratel uplatnil svůj nárok. V případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Záruka na zboží je poskytována v souladu s platnými předpisy.

F. Zajištění vašeho soukromí

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Veškeré údaje jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Vaše osobní data jsou v rámci Fitness&Vitamins důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům mimo Fitness&Vitamins.

Fitness&Vitamins neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

G. Neoprávněná manipulace s daty

V případě neoprávněné manipulace s daty serveru ze strany odběratele/útočníka (změna skriptů, cen apod.) si dodavatel vyhrazuje právo tuto upravenou objednávku neuskutečnit. V opakovaném případě napadání stránek bude veškerá dostupná dokumentace k tomuto skutku předána orgánům v trestním řízení.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout, zkontrolovat a zjištěné závady neprodleně oznámit prodávajícímu.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu předložil doklady, tedy například fakturu nebo dodací list či paragon k dodanému zboží. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícímu vrátil toto kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.

Internetový obchod se řídí zákonem č. 367/2000Sb ze 14. září 2000, kterým byla do Občanského zákoníku 40/1964Sb implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení nebo převzetí objednaného zboží, nepoškozeného a v původním obalu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ

Popis vlastností u jednotlivých přípravků na www.VitaminShop.cz má výlučně informativní charakter. Byl převzat z veřejně dostupných zdrojů – obal výrobku, tištěná, případně elektronická forma propagačního materiálu výrobce nebo dovozce daného produktu.

Produkty nabízené na webových stránkách www.VitaminShop.cz spadají mezi potravní doplňky, potraviny pro zvláštní výživu, případně mezi kosmetické přípravky. Jejich začlenění je dáno platnou legislativou ČR a všechny jsou schváleny pro volný prodej. V žádném případě se nejedná o léčiva a jejich účinek nemá léčebný charakter. Těmito doplňky nelze v případě onemocnění léčiva nahrazovat.

Všechny popisované přípravky mohou dobře sloužit, pokud k ním budete přistupovat jako k podpůrným přípravkům a doplňkům stravy, které mohou příznivě působit na Váš zdravotní stav, nikoliv léčit.
V případě nemoci je nutné se obrátit na lékaře a dodržovat jeho doporučení.

Užívání přípravku nenahrazuje léčbu předepsanou lékařem.

1 + 1 (2ks) Aminokyseliny Creatinové přípravky Enzymy Gainery HMB Iontové nápoje Jerky - sušené maso Kloubní výživa Koenzym Q10 Masážní přípravky NO přípravky (NITRIX...) Ostatní Povzbuzující přípravky Přírodní látky a extrakty Proteiny Redukce hmotnosti Regenerace Rukavice - Opasky Tribulus, Testosteron... Tyčinky - Gely Vitamíny - Minerály VÝPRODEJ

FITNESS&VITAMIN'S® - VitaminShop.cz - VitaminObchod.cz